Partnerzy

Organizator:

Kwadrofonik

Współorganizator:

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Fundatorzy:

Dofinansowano ze środków Instytutu Muzyki i Tańca
w ramach programu Muzyka i Taniec – Interwencje 2017

INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

Projekt finansuje m.st.Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Związek Artystów Wykonawców STOART

WSPÓŁPRACA:

Oficyna Artystyczna 13 Kotów Pianina Fortepiany Service

Patroni medialni

Dwójka Polskie Radio
TVP Kultura
Gazeta Co jest grane
Magazyn Glissando
Muzyka w Mieście
POLMIC.pl